Územní plánování

Výkres základního členění území

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Výkres širších vztahů

ÚP Martínkov - textová část

Schéma koncepce rozvoje a ochrany území obce

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Úřední deska

Vyhlášky obce Martínkov

Nebyly nalezeny žádné nové vyhlášky

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce

30 - Zasedání ZO 13.6.2017

Datum změny: 18. 9. 2017
Autor: Josef Pléha

Informace a zprávy

Informace Ministerstva zemědělství - omezení těžby v lesích

Datum změny: 28. 9. 2017
Autor: Josef Pléha

Sezname nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků nemovitostí v katastru obce

Datum změny: 28. 9. 2017
Autor: Josef Pléha

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Datum změny: 21. 9. 2017
Autor: Josef Svoboda

Rozpočty obce Martínkov

Schválený rozpočet obce Martínkov na rok 2017

Datum změny: 20. 9. 2017
Autor: Josef Pléha

Povinně zveřejňované informace

Nebyly nalezeny žádné nové povinně zveřejňované informace

Organizační struktura

Nebyly nalezeny žádné nové organizační struktůry

Poskytování informací

Nebyly nalezeny žádné nové poskytované informace

Odpadové hospodářství obce

V rámci odpadového hospodářství probíhá v obci sběr tříděného i komunálního odpadu. Svoz komunálního odpadu probíhá každé sudé pondělí v ranních hodinách. Svoz komunálního odpadu provádí společnost TSMB s.r.o. Ke sběru tříděného odpadu jsou v obci zřízena čtyři sběrná místa, viz odstavec níže.

S odpady je nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Kontejnery na tříděný odpad v obci:
3x PAPÍR
6x PLASTY
3x SKLO BÍLÉ
3x SKLO BAREVNÉ
6x DROBNÝ KOVOVÝ ODPAD
3x BIOODPAD
2x VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER NA BIODPAD

Sběrná místa tříděného odpadu

Sběrné místo „Na Výhoně“
Sběrné místo „Na Výhoně“

Sběrné místo u autobusové zastávky
Sběrné místo u autobusové zastávky

Sběrné místo na návsi
Sběrné místo na návsi

Sběrné místo u cesty do ZD
Sběrné místo u cesty do ZD

Kontakty

Obecní úřad Martínkov

Úřední hodiny:
středa 16:00 - 18:00
pátek 17:30 - 19:30

Adresa:
Obec Martínkov
Martínkov 29
675 44 Lesonice
IČ: 00378151

E-mail: obec@martinkov.cz
E-podatelna: podatelna@martinkov.cz
Telefon: +420 568 446 319
Mobil: +420 725 101 388

Kontaktní osoby:
Josef Svoboda
starosta obce
Mobil: +420 725 101 388
E-mail: josef.svoboda@martinkov.cz

Josef Pléha
místostarosta obce
Mobil: +420 724 508 837
E-mail: pleha.josef@seznam.cz

Zastupitelstvo obce:
SVOBODA Josef - starosta
PLÉHA Josef - místostarosta

BLAŽEK Pavel
POKORNÁ Irena
ŘEPA Zdeněk
VENHODA Luboš
VYPLAŠILOVÁ Jolana

Odkaz na meteostanici obce Martínkov:
https://www.wunderground.com/

Znak Martínkova

Webová kamera

Webkamera obce Martínkov
V případě, že se Vám webkamera nezobrazuje, obnovte webovou stránku.

Mapa

V případě, že se Vám mapa nezobrazuje, klikněte na tento text.