Zahájení adventu v Martínkově

Neděle, 28. listopadu 2021. Na návsi před obecním úřadem se začínají scházet občané Martínkova, aby se zúčastnili požehnání adventního věnce a rozsvícení vánočního stromku. Několik desítek přítomných si vyslechlo úryvek z bible i krátkou úvahu o složitosti dnešní doby, kdy nás všechny stále provází různá omezení a příkazy. Farář Václav Kříž před požehnáním věnce všem připomněl, že právě první svíčka na věnci znamená naději. I naději v to, že se naše životy opět vrátí do normálu. Druhá svíce symbolizuje mír, mír, který i dnes tolik potřebujeme nejen co se válečných konfliktů týká. Jde i o mír mezi skupinami lidí, kteří mají rozdílné pohledy na platná opatření, očkování a spoustu dalších věcí. Třetí svíce je pak svíce přátelství, toho, co v dnešní době často mizí právě z důvodů rozdílných pohledů na současnou dobu. Poslední svíce pak znamená lásku, především lásku vyjádřenou příchodem Ježíše Krista na tento svět. Bylo vyjádřeno přání, abychom právě v symbolice těchto svící prožili letošní advent. Po písni členů místního pěveckého sboru Jordán se pak rozsvítil i vánoční strom v parku.