Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka 2022 v Martínkově. Statická kasička Charity ČR bude pro dárce k dispozici v neděli 2.1.2021 během mše v kostele a ve dnech 3. - 5- 1.2021 v mstní prodejně smíšeného zboží.
Velký dík za každý dar.