Hrkání je radost i pomoc

Občané Martínkova, znovu jste dokázali, že na dobrou věc rádi přispějete, vám i hrkačům patří poděkování - vybrali 8.220 Kč.