Další rekonstrukce místní komunikace v Martínkově

V únoru byla zahájena další etapa oprav místních komunikací v obci. Navazuje tak na práce provedené v letech 2018 a 2020, po jejím dokončení budou nové všechny cesty v centru obce kolem rozsáhlé návsi. Práce byly zahájeny odstraněním starých a osazením nových obrubníků. Ty je potřeba vyměnit z důvodu změn spádových poměrů nové silnice a zvýšení její nivelety. Vyměněny byly uliční vpusti, došlo k předláždění chodníku a připravuje se  zřízení odstavné plochy pro osobní automobily naproti budově prodejny a pohostinství.

V týdnu před letošními Velikonocemi byly práce dokončeny položením nových asfaltových koberců. Přesto, že podle smlouvy mělo k předání díla dojít až koncem května, dodavatelská firma SVOBO MB stav z Moravských Budějovic zvládla všechny práce o téměř měsíc a půl urychlit. Kromě komunikace, na kterou obec obdržela dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 2,650.000, - Kč (80 % celkových nákladů), byly z rozpočtu obce uhrazeny i přeložky chodníků a nové parkoviště před budovou prodejny. Kromě řidičů měli z nové cesty asi největší radost děti, které se hned od prvních dnů po dokončení doslova vyřádily v jízdě na kolečkových bruslích nebo skateboardech.