Martínkovský soubor Džbánek v Lounkách

Martínkovský Džbánek v Ústeckém kraji

Je brzké sobotní ráno 5. října 2013 a my vyrážíme tmou vstříc dalšímu dobrodružství. Na první zastávce na dálnici se konečně začíná rozednívat. Postupně se vytváří veselá nálada, vytahujeme vozembouch a celý autobus zpívá až do Lounek u Roudnice nad Labem, kam míří naše dnešní cesta. Koná se zde totiž akce „Povodně 2013“. Lounky zastihly povodně opakovaně, a to v roce 2002, 2006, 2008 a i letos v červnu. Prvotní rozpaky po příjezdu, zda pro nás bude místo v plném sále místní sokolovny, se postupně rozpouštějí. Čeká nás milé, srdečné přivítání a předávání poděkování starostům z obcí, které přispěly obci Lounky na povodně v červnu 2013, mezi něž patří i martínkovský starosta pan Josef Svoboda, za pomoc při povodních věnovanou obcí Martínkov, v podobě finančního příspěvku několika desítek tisíc korun. V rámci kulturního programu vystupujeme i my, krojovaný taneční soubor Džbánek z Martínkova. Vystoupení - ukázka našich horáckých tanců a Moravské besedy, má velký ohlas a podtrhuje domáckou atmosféru, vyzařující z ostatních diváků neuvěřitelně sblížených prožitými katastrofami. Starostku Lounek, paní Marii Cimrovou, osobně velmi těší, když ji bereme společně do kola. Z rozhovoru s ní se dozvídáme, že naše účast v Lounkách významně přispívá při rozhodování k obnovení tradice k pořízení podřipského kroje.

 

Než se nadějeme je odpoledne, proto se přesouváme na stanoviště přímo ke břehům Labe, kde probíhá další akce, 50. výročí natáčení muzikálu Starci na chmelu. Za krojované máme několik vstupů, kterými se snažíme předat ostatním naši radost z tance a pohybu. To se nám snad daří, i přes částečné obtíže spojené s nedokonalým parketem. Jednotlivá vystoupení provází nejen nadšený potlesk, ale i vřelý zájem na případnou další spolupráci. Po dlouhém loučení, provázený mnohým poděkováním, se vydáváme společně k autobusu na zpáteční cestu do Martínkova. Po náročném dni se vracíme opět tmou, ale šťastni a s dobrou náladou, za zpěvu lidových písniček.

                                                                                             

Text a foto: Dana Svobodová