2. Setkání rodáků, občanů a přátel Martínkova

Druhé setkání rodáků, přátel a občanů se uskutečnilo při příležitosti krojované pouti ve dnech 12. – 14. srpna 2011. V pátek proběhla vernisáž výstavy, kterou připravil Klub přátel historie Martínkova v horních patrech bývalé školy. Výstava se obsahově týkala života v obci, činnosti místních spolků a na mnoha fotografiích byly i vidět změny, kterými Martínkov procházel během uplynulých let. Druhá část výstavy byla věnována životnímu jubileu pana Vlastimila Smetany, který spolu se starostou obce výstavu zahájil. Zároveň byla pokřtěna kniha I.MARTÍNKOVSKÝ VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. V podvečerních hodinách vztyčili místní mladíci na návsi máj a první den hodů byl zakončen posezením u cimbálu. Setkání rodáků bylo slavnostně zahájeno v sobotu odpoledne, kdy starosta obce pan Josef Svoboda přivítal rodáky, spoluobčany a pozvané hosty. Během svého vystoupení připomenul důležité změny v obci, které nastaly od prvního setkání v roce 2006. Zároveň vzpomněl činnost místních spolků a všem poděkoval za aktivní činnost. Po něm vystoupil předseda mikroregionu pan Jan Kocáb, který poděkoval za pozvání a pochválil život v Martínkově. „Vidím, že pokud lidé táhnou za jeden provaz, dokážou předělávat obec k neuvěřitelným výsledkům“ řekl pan Kocáb. Setkání pozdravil i starosta města Moravské Budějovice ing. Vlastimil Bařinka a po něm vystoupil zastupitel Kraje Vysočina ing. Jan Nekula. Ten vzpomněl i na období, kdy byl občanem Martínkova a spolu se svoji rodinou navštěvoval místní kostel nebo hrál na tanečních zábavách. „Rád se vždy hlásím k tomu, že jsem kdysi také byl Martínkovským občanem a před chvílí jsme si toto období s některými z Vás připomněli. Martínkov vzkvétá, to je vidět a já vím, že to je zásluha Vás všech. Já věřím, že v Martínkově je cosi uloženého přímo v těch zdech, těch základech a přeji Vašemu setkání, ať se vydaří“. Po slavnostním úvodu se většina z přítomných přesunula do místního kostela, kde jim část odpoledne svým koncertem zpříjemnil pěvecký sbor Jordán. V té chvíli se již na návsi chystala dechová hudba Horanka, která i přes krátké přeháňky vyhrávala k poslechu i tanci až do setmění. Během odpoledne předvedla svá vystoupení i tanečně-recesistická skupina našich mužů „Poupata“

 

V té chvíli již probíhala další neodmyslitelná součást hodů – vyzývání stárek. Krojovaní hoši během průvodu obcí klepou na dveře domů, za nimiž na ně čekají jejich děvčata – stárky. I tento průvod si návštěvníci setkání se zájmem prohlédli a ještě před odchodem na večeři si někteří i zatančili na venkovním parketu. Pouťovou zábavu zahájil starosta obce předáním hodového práva krojované chase. Členové souboru Džbánek pak vystoupili s jedním ze svých pásem a zábava mohla naplno začít. Na Martínkov se snesla tma a k noční obloze vzlétl za doprovodu hudby nádherný ohňostroj. Nedělní dopoledne patřilo již tradičně mši svaté v kostele Navštívení Panny Marie v Martínkově. Po obědě se obcí vydal krojovaný průvod a poté již přišel hlavní program nedělního setkání – vystoupení pod májí. K místním souborům Džbánek a Martínek se přidali i jejich hosté z Domamile a Okříšek. Po jejich vystoupení se ujal slova starosta Svoboda, který poděkoval všem za to, že do Martínkova dojeli na druhé setkání rodáků. Rovněž poděkoval místním spolkům – Sokolu, Hasičům historikům i všem ostatním, kteří se na organizaci víkendového setkání podíleli. Poslední akcí martínkovského srpnového víkendu pak bylo znovu posezení u cimbálu v sokolovně.

 

Druhé setkání rodáků, přátel a občanů Martínkova je minulostí. Mnohým z nás se ale jistě budou vracet vzpomínky na chvíle, kdy jsme se během těch tří dnů mohli setkat se svými příbuznými a přáteli z okolí i z míst vzdálenějších. A věřím, že i všichni rodáci a návštěvníci setkání si od nás odvezli plno hezkých zážitků. Ze celé akce byl pořízen videozáznam, který si v případě zájmu můžete zakoupit na Obecním úřadě. Na shledanou v Martínkově v roce 2016!