Budova OÚ dostala nová okna

Budova Obecního úřadu, dříve školy, se v letošním roce dočkala další na první pohled velmi výrazné změny. Po provedení nové střešní krytiny a rekonstrukci některých vnitřních prostor v minulých letech, došlo letos k výměně oken. Jako dodavatel byla ve výběrovém řízení zvolena AZ okna Moravské Budějovice, která zvítězila s cenovou nabídkou ve výši 275.545,- Kč. Další náklady si vyžádalo zednické zapravení, které provedla firma pana Josefa Pléhy z Martínkova a osazení vnějších parapetů. To provedl klempíř Josef Svoboda, rovněž z Martínkova. Na celou akci obdržela obec příspěvek z Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova ve výši 111.000,- korun. Na podzim byly znovu osazeny i repasované vstupní dveře, jejichž oprava byla svěřena panu Čurdovi z Radkovic u Budče.  Dle finančních možností rozpočtu obce bychom v příštích letech rádi provedli novou fasádu, případně další úpravy interiérů.

 

 

Výměna oken ve škole nebyla jedinou investiční akcí letošního roku. Na jaře bylo provedeno statické stažení zdí a podhled v prodejně. Za tyto práce bylo zaplaceno 62.346,- Kč, provedení elektroinstalací a nového osvětlení v podhledech pak přišlo na dalších 25 tisíc. Jako každý rok byly lokálně opraveny povrchy obecních komunikací, tentokrát s nákladem ve výši 40 tisíc korun.