Martínkovský kostel dostane nový kabát

Dominantou naší malebné vesničky je bezesporu kostel Navštívení Panny Marie. Dnešní podobu získal po třicetileté válce, kdy byl na náklady Lesonického hraběte Karla Theofila  z Aichpichlů dokončen v roce 1713 a od 3. 5. 1958 je veden jako památkově chráněný objekt. V minulém desetiletí byla na kostele provedena nová střecha, co ale trápilo patrně většinu z obyvatel Martínkova, byl stav fasády. Věřím, že většinu, protože kostel není pouze místem setkávání věřících při bohoslužbách, nýbrž místem, kam občas zavítáme každý. Při křtech, svatbách či posledních rozloučeních nebo na koncerty sboru Jordán. V lednu tohoto roku byla vypsána výzva na žádosti o Evropské dotace v programu „Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova“. A právě pro to, že kostel neslouží pouze uzavřené skupině věřících, bylo na mimořádném zasedání zastupitelstva obce rozhodnuto, že bude podána žádost o dotaci z tohoto programu. Provedly se sondy do omítek pro posouzení jejich stavu, byl vypracován projekt a poté podána vlastní žádost. V červenci pak do Martínkova dorazila skvělá zpráva: mezi celkem 172. schválenými žádostmi je i ta naše. A dokonce hned na čtvrtém místě! Celkové náklady na opravu by měly dosáhnout 4,470.000,- Kč, dotace činí 4,023.000,- Kč. Rozdíl bude hrazen z prostředků Obce Martínkov a předpokládá se i uspořádání sbírky. Z obecního rozpočtu již byly uhrazeny i náklady na projekt a podání žádosti o vlastní dotaci.

 

Ve výběrovém řízení zvítězila s nejnižší nabídkovou cenou firma ATELIER BDŠ s.r.o., která na podzim zahájila práce. Před zimní přestávkou tak bylo provedeno odvodnění základů pomocí drenáží a částečné odstranění původních poškozených omítek. Práce jsou pravidelně kontrolovány zaměstnanci Národního památkového ústavu, kteří na místě rozhodují o rozsahu otlučení omítek, či jejich zachování. Na jaře pak bude činnost stavební firmy pokračovat a skončí až v době, kdy dominanta obce dostane nový nátěr. V této souvislosti začíná být na pořadu dne otázka, co se stromy kolem kostela. A to nejen s topoly, které rozebírají podezdívku u vstupu do chrámu, ale i ze zelení ze strany návsi. Do těchto chvil po většinu roku „zakrývaly“ nevzhlednou fasádu, ovšem tuto funkci již zanedlouho plnit přestanou. Naopak je žádoucí, aby se pohled na nově opravený kostel co nejvíce otevřel. O rozsahu kácení se bude rozhodovat na lednové schůzi obecního zastupitelstva, na které již nyní zveme všechny, kdo chtějí vyjádřit svůj názor. Protože, jak už bylo uvedeno výše = kostel se dotýká nás všech.