Martínkovský Džbánek na setkání s hejtmanem Kraje Vysočina

Ve čtvrtek 20. února 2014 se martínkovský Džbánek zúčastnil jednání s hejtmanem Kraje Vysočina, panem Jiřím Běhounkem, při příležitosti setkání folklórních souborů Horácka. Na základě zkušeností z jiných krajů se na Krajském úřadě Kraje Vysočina uskutečnilo jednání ohledně podpory a šíření lidových zvyků a tradic v etnografické oblasti Horácka. Folklorní soubory zastupovaly jejich vedoucí a představitelé. Kromě jmenovaného pana hejtmana se setkání zúčastnili také radní Kraje Vysočina, paní Marie Kružíková, vedoucí Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, paní Katina Lisá, etnografka Muzea Vysočiny v Třebíči, paní Eva Tomášková, předseda Folklorního sdružení České republiky, pan Zdeněk Pšenica, místopředseda kontrolní komise Folklorního sdružení České republiky, pan Bohumil Hrubeš, a předseda Horáckého folklorního sdružení, pan Jaroslav Novák.

 

 

Hovořilo se o zkušenostech jednotlivých souborů, jejich prezentaci, pořádaných festivalech a kulturních akcí. Byla nastíněna problematika získávání prostředků z programů dotovaných evropskými fondy, kde se soubory potýkají s prvotními vysokými náklady zafinancování. I z tohoto důvodu jsou pro mnoho souborů tyto finance nedostupné, neboť jednotlivá sdružení nemají na počáteční náklady. Pan hejtman nabídl možnost podpory ze strany kraje, pokud bude předložen kompletní projekt, kde budou uvedeny předběžné termíny akcí pořádaných jednotlivými soubory, konané festivaly a další aktivity folklorních sdružení, včetně vyčíslených nákladů, s dlouhodobou koncepcí v horizontu minimálně dvou až pěti let. Za členy martínkovského Džbánku bych chtěla i touto cestou poděkovat za to, že jsme se setkání s panem hejtmanem mohli zúčastnit, neboť kromě souborů reprezentujících různé města a městyse jsme byli jediní členové vesnického souboru.

 

                                                                                                                                                                                   Za soubor Džbánek umělecká vedoucí Dana Svobodová