V. Martínkovský košt pálenek

Již popáté uspořádala Tělocvičná jednota Sokol Martínkov košt pálenek, tentokráte v sobotu 9. března 2013. Sběr vzorků probíhal celý týden a to jak v Martínkově, tak i v Moravských Budějovicích, kde nám s ním značně pomohl pan Simandl. Pěstitelé do letošního ročníku přihlásili celkem 84 vzorků, které byly rozděleny do čtyř kategorií: nejčastěji byla zastoupena slivovice a to 25x, ostatních peckovin se sešlo 18, mezi nimi například meruňka, třešeň, višeň a další. V kategorii jádrovin byly posuzovány hruška a jablko celkem 20 krát a konečně v poslední kategorii – ostatní pálenky se sešlo 21 vzorků. Byly mezi nimi i takové speciality, jako například pálenka z ananasu, oskeruší či medu, nejčastěji se zde ovšem objevovala vínovice.

 

V pátek 8. března 2013 v podvečer zasedly v klubovně čtyři hodnotící komise, aby provedly vlastní degustaci a hodnocení sebraných vzorků. Pořadatelé velmi ocenili příchod nových zájemců o hodnocení, mezi nimiž byli pánové z Horek, Jemnice, Moravských Budějovic či Lukova. Několik zástupců mezi hodnotiteli měl samozřejmě i Martínkov a na práci členů během degustace dohlíželi v jednotlivých komisích jejich předsedové: Mgr. Vít Rozkydal, Ing. Ivo Ondrášek, PhD, ing. Jan Tesař a pan Josef Růžička. Od každého stolu vzešlo po sečtení bodů jednotlivých hodnotitelů pořadí pálenek ve všech kategoriích a předsedové komisí poté provedli „předegustaci“ a potvrzení pořadí na prvních místech. 

 

V sobotu 9. března 2013 odpoledne proběhl pak v místní sokolovně vlastní program 5. Martínkovského koštu pálenek. Ten zahájil starosta pořádajícího Sokola Josef Pléha přivítáním všech, kteří se dostavili nejen na vlastní ochutnávku pálenek, ale i třeba jen na sousedské a přátelské posezení. Rovněž přivítal Ing. Ivo Ondráška, PhD z Ústavu ovocnictví Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity z Lednice a starostu Martínkova pana Josefa Svobodu.  Ivo Ondrášek poté přednášel na téma „Vybrané druhy ovoce z Číny“ a všichni přítomní se tak mohli dozvědět některé zajímavosti týkající se například jujuby čínské nebo tomelu japonského. A poté již došlo k vyhlášení výsledků letošního koštu. Nejlepší slivovice byla od pana Tomáše Rouska z Jemnice, v kategorii ostatních peckovin vyhrála višňovice pana Vlastimila Vranči z Moravských Budějovic. Mezi jádrovinami byla nejlépe hodnocena hruškovice dodaná panem Mariánem Klauszem z Jemnice a v kategorii ostatních pálenek si první cenu odnesl rovněž pan Klausz za vínovici z dubového sudu. Seznam všech soutěžních vzorků stejně jako kompletní pořadí v jednotlivých kategoriích naleznete v přiložených souborech. Josef Pléha poté poděkoval předsedům komisí a jelikož šlo o pátý košt, odměnil fotografickou publikací o Vysočině Prof. Ing. Pavla Valíčka DrSC, který stál u zrodu koštu pálenek v Martínkově v roce 2009 a rok co rok zajišťuje a zařizuje i mnoho organizačních záležitostí. Tím oficiální část letošního koštu skončila a všichni jeho návštěvníci mohli začít ochutnávat některý z letos přihlášených vzorků, případně si nechat nalít jednu ze tří mimosoutěžních pálenek připravených právě profesorem Valíčkem. Diskuze nejen nad vlastním koštováním pálenek, ale i skvělá nálada vydržela v Martínkově až do pozdních nočních hodin.


Výsledky naleznete v přílohách.