Čistá Vysočina 2015

Akce na úklid okolí krajských komunikací a ostatních veřejných prostor s názvem „Čistá Vysočina“ se pořádá od roku 2007. Pravidelně so do ní zapojují členové různých zájmových a společenských organizací, žáci škol, a další občané z řad dobrovolníků. Zajištění akce ve smyslu dodání a odvozu pytlů s odpadky má na starosti Správa a údržba silnic. V letošním roce se k mnoha dalším uklízecím skupinám z celého kraje přidalo i 35 občanů Martínkova, kteří vyčistili příkopy silnice třetí třídy od Domamile ke křižovatce se státní silnicí a okolí autobusových zastávek u silnice I/38.

 

Úklid v pondělí 13. dubna 2015 zorganizovali členové martínkovského Sboru dobrovolných hasičů, kteří po jeho dokončení připravili pro všechny účastníky malé pohoštění. V celém kraji se do akce „Čistá Vysočina“ zapojilo přes 22 tisíc občanů všeho věku, kteří sesbírali několik desítek tun odpadků. Svým postojem ukázali, že na rozdíl od „znečišťovatelů“ jim na stavu přírody a krajiny v okolí svých bydlišť záleží.