Nová fasáda prodejny a pohostinství

Budova prodejny a pohostinství v Martínkově byla vybudována v letech 1978 – 1982 v takzvané akci „Z“ na bývalém hřišti vedle místní sokolovny. Od jejího otevření ji provozovala tehdejší Jednota Moravské Budějovice, která se ovšem v roce 1996 rozhodla provoz ukončit. Objekt za částku 800.000,- Kč odkoupila obec Martínkov a od té doby ji pronajímá podnikatelům v obchodě a hostinské činnosti. Vlastnictví objektu ale obec zavazuje i k zajištění řádné údržby, oprav a rekonstrukcí. V minulosti bylo například provedeno zateplení střešního pláště a provedení fóliové krytiny ploché střechy, výměna oken či statické zajištění objektu u zásobovací komunikace. Došlo i k rekonstrukci vytápění, sociálních zařízení pohostinství nebo provedení podhledů v prodejně. V lednu 2015 rozhodlo zastupitelstvo obce o zateplení fasády budovy a využití dotace z Programu obnovy venkova Kraje Vysočina právě na tyto práce. Z důvodu finanční náročnosti celé akce bude v letošním roce zatepleno průčelí objektu a pravá strana k sokolovně, v budoucnu pak dojde k dokončení zateplení zbývajících dvou stěn. Na základě výběrového řízení byla provedením fasády pověřena firma pana Romana Pléhy z Martínkova, která v polovině dubna práce na fasádě zahájila.

Od poloviny dubna letošního rou tak měli všichni zákazníci martínkovské prodejny a pohostinství poněkud ztížený přístup do těchto provozoven. Zejména se museli vyhýbat lešení, ze kterého pracovníci stavební firmy prováděli zateplení čelní a boční stěny objektu. Po otlučení původního keramického soklu byly provedeny nezbytné opravy poškozených omítek a poté došlo k vlastní montáži izolačních polystyrenových desek. Dle technologického postupu zateplovacího systému byly izolanty připevněny trnovými hmoždinkami a poté provedena zpevňující vrstva stěrky s vloženou tkaninou. Po jejím vyschnutí pak došlo k vlastní realizaci finální vrstvy fasády – silikátové omítky. Původně šedivá budova tak dostala nový modernější vzhled, další dvě strany budou zatepleny v příštím roce. Na realizaci zateplené fasády byla podána žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny.