Kompostéry pro občany Martínkova

Od 1. dubna letošního roku mají obce zákonnou povinnost zajistit třídění biologicky rozložitelného odpadu. V Martínkově je již léta možnost ukládat tento typ odpadu do velkoobjemového kontejneru, který je určen především pro větší množství rostlinných zbytků – např. větve stromů, větší množství trávy a podobně. V roce 2014 přibyly na stanoviště kontejnerů pro tříděné odpady i nádoby na bioodpad, obec navíc podala žádost na příspěvek z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu „Bioodpady 2014“. Naše žádost byla úspěšná a díky příspěvku z grantového programu a dofinancování z rozpočtu obce byly pořízeny kompostéry na biologický odpad jak pro ukládání trávy a dalších organických odpadů vzniklých při pravidelné údržba veřejné zeleně, tak i pro domácnosti. O kompostér projevilo zájem celkem 30 občanů, kterým jsou na základě nájemní smlouvy v těchto dnech vydávány. Ke každému kompostéru je dodávána i brožura, ve které je popsán postup nakládání s biologickým odpadem, správné ošetřování kompostu, výčet rostlinných zbytků, které se ke kompostování hodí a které naopak nikoliv. Do všech domácností pak budou dodány i kompostovatelné sáčky na bioodpad. Celkové náklady činí 62.520,- Kč, příspěvek z Fondu Vysočiny je 27.121,- Kč. 45% všech nákladů je tedy hrazeno z uvedeného grantového programu.

 

Do kompostéru patří biologický odpad vzniklý na zahradách, například posečená tráva, nadrcené či naštěpkované části větví stromů a keřů, zbytky ze zpracování ovoce a zeleniny v kuchyni, seno, lupeny zeleniny zbylé při sklizni a další rostlinný materiál.