Martínkov se opět zúčastní soutěže Vesnice roku

V roce 2012 se obec Martínkov poprvé přihlásila do soutěže „Vesnice roku“. Tato soutěž je pořádána od roku 1996 a mezi její vyhlašovatele patří Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Svaz měst a obcí ČR, Společnost místních samospráv, Ministerstvo kultury a další organizace.

 

Hned první ročník účasti v soutěži (2012) nám přinesl ocenění v podobě „Bílé stuhy“, která je udělována za práci s dětmi a mládeží. V roce 2013 obdržel Martínkov „Cenu naděje pro živý venkov“, takzvanou Duhovou stuhu. A ani v loňském roce jsme ze soutěže neodešli s prázdnou, hodnotící komise přidělila naší obci „Modrou stuhu“ za společenský život. Po všechny tři roky účasti v soutěži se členové hodnotící komise přesvědčili o tom, že Martínkov je obcí s mnoha tradicemi, bohatou činností místních spolků a aktivními občany. Zastupitelstvo obce na svém zasedání v úterý 14. dubna 2015 rozhodlo, že přihlášku do soutěže podáme i letos. Na základě tohoto rozhodnutí proběhla příprava písemných a obrazových podkladů, které je nutno dle pravidel soutěže k přihlášce přiložit a přihláška byla odeslána. Zároveň se připravuje první schůzka zastupitelů s členy martínkovských společenských organizací a souborů, na které by se řešily návrhy na letošní podobu prezentace obce před zástupci hodnotící komise. Zahajují se práce na přípravě nástěnek a prezentačních panelů, zajišťují se dokumenty a fotografie k vystavení na panelech. Až bude znám termín příjezdu hodnotící komise, budou na společnou schůzku pozváni všichni občané, aby se připravil postup programu během návštěvy komise. Naši obec bychom opět chtěli představit v co nejlepším světle a na hodnotící komisi pak bude, zda Martínkov ocení i v letošním ročníku soutěže.

 

Minulé úspěchy Martínkova v soutěži znamenaly pro naši obec i přísun nemalých finančních prostředků spojených právě s oceněním ve „Vesnici roku“. Celkem šlo o 730.000,- Kč poskytnutých z rozpočtů Kraje Vysočina a Ministerstva pro místní rozvoj, v letošním roce máme požádáno o dotaci z MMR ve výši dalších 600.000,- Kč. Tato dotace je určena právě obcím oceněným v soutěži a bude použita na rekonstrukci veřejného osvětlení.