Celostátní kolo soutěže Vesnice roku 2015

Na čtvrtek 3. září 2015 se Martínkov připravoval několik týdnů dopředu. V tento den totiž do naší obce zavítala celostátní komise soutěže „Vesnice roku 2015“ aby se blíže seznámila s naší obcí a životem v ní. A protože komise dojela už v 7:00 hodin ráno, byly budíky v mnoha domácnostech nastaveny na brzkou ranní hodinu. Již před Martínkovem přivítali členy komise naši krojovaní mládenci a děvčata, oficiální přivítání pak proběhlo před budovou Obecního úřadu, ve které proběhlo i zahájení prezentace obce. Po písni nejmenších členů pěveckého sboru a zhlédnutí krátkého filmu následovala prohlídka nástěnek, ručních prací našich občanek a knihovny. Po přesunu na náves se ke slovu dostali opět členové našich folklorních souborů, kteří předvedli vyzývání stárek po kterém si s některými členy komise i zatančili. Vše sledoval nemalý počet martínkovských občanů, kteří již od časného rána komisi po obci doprovázeli a všechny vystupující nejen potleskem povzbuzovali. Na parketu v parku pak následovala ukázka folklorních tanců v podání souborů Džbánek a Martínek. A dle síly potlesku se můžeme domnívat, že se jejich vystoupení členům komise i ostatním přítomným líbila. Aby si hodnotící komisaři na chvíli odpočinuli od folklóru, následovala projížďka obcí v připraveném autobusu doplněná o zastávku u rybníka Jordán. Po návratu na náves přišel další blok krojovaných vystoupení a poté, již s časovým skluzem oproti plánovanému času prezentace, přesun do místní sokolovny. Zde se členové komise blíže seznámili s činností a aktivitami místní Tělocvičné jednoty a shlédli krátké filmy o Martínkovském duatlonu a Sokolském poháru ve Freestyle fotbalu.

 

Po krátké zastávce ve vinném sklípku přišlo na řadu poslední folklorní vystoupení a to zkrácená Moravská beseda, kterou společně zatančili jak starší členové souborů Džbánek a Džbáneček, tak i děti z Martínku. Na návsi pak pokračovalo další taneční vystoupení, ovšem už zcela jiného žánru. Na parketu se představila „Martínkovská Poupata“ s choreografií na známou spartakiádní skladbu Michala Davida a s nezbytnými doplňky ve formě sukýnek, plínek a dudlíků….I jejich vystoupení bylo odměněno silným potleskem a program mohl pokračovat dále. I když pohledem do připraveného časového plánu prezentace a srovnáním s aktuálním časem jsme zjistili poměrně značné zpoždění proti plánům. V té chvíli bylo jasné, že v připravovaném programu musíme škrtat, proto byla zrušena procházka kolem návsi v trase odpovídající štafetovému maratonu „Pocta Emilu Zátopkovi“. Došlo tak pouze k podání základních informací o této akci a prohlídce dětského hřiště v parku.

 

Pomyslnou štafetu představení života v Martínkově převzali místní hasiči, jejichž nejmladší členové sehráli po příchodu k hasičárně humornou scénku o vyproštění řidiče z havarovaného „papírového“ vozu a záchraně osoby z hořícího domu. V samotné hasičárně pak byla představena činnost Sboru dobrovolných hasičů a jejich úspěchy z různých soutěží. Dalším bodem představení obce byla krátká návštěva hřbitova a poté přesun ke kostelu. Na farské zahradě byl připraven k vysázení stromek dubu. A to dubu ne jen tak ledajakého, tento stromek byl vypěstován ze žaludu, který pochází z koncentračního tábora Osvětim a vyrostl v přírodní zahradě při základní škole v Domamili. Sázení se ujal předseda komise Vojtěch Zubíček, starosta Kateřinic, vítězné obce v soutěži Vesnice roku z loňska a starosta Martínkova pan Josef Svoboda. Během výsadby jim asistoval Petr Šiřina ze společnosti pro zahradnickou a krajinářskou tvorbu. Po vysazení dubu pokračovalo představení Martínkova v kostele Navštívení Panny Marie, kde hlavní slovo (či spíše zpěv) patřil členům sboru Jordán. Ti zazpívali pět ze svých mnoha písní a po každé z nich jim byl odměnou za perfektní výkon potlesk všech přítomných. Samozřejmě došlo i ke krátkému představení života martínkovské farnosti a informacím o historii kostela, z důvodu stále trvajícího zpoždění byla i zda vypuštěna část připravené prezentace. Hodina odjezdu komise se rychle blížila a před námi byl ještě přesun na hřiště, kde byla připravena prohlídka areálu a další ukázky z aktivit v obci. V areálu se přítomným v pár větách dostalo několik základních informací o činnosti myslivců a místních včelařů. Komisi pak byl představen prof. ing. Pavel Valíček, DrSc., významný Český botanik a znalec léčivých rostlin, který krátce pohovořil o významu bylinek a poté přítomné pozval na ochutnání pálenky, ve které byl vylouhován kotvičník zemní, lidově zvaný „zelená viagra“. Po přípitku následovala poslední zastávka při prezentaci Martínkova před celostátní komisí, a tou bylo přilehlé fotbalové hřiště.

 

Na něm nejdříve předvedli požární útok mladí hasiči, následoval kankán v podání již převlečených Poupat a poté ještě další požární útok místních žen. Jim se do plného počtu dvě nedostávaly, proto vybídly členy komise, aby se zapojili také. Na martínkovském hřišti jsme pak mohli vidět útok, kde jeden proud vedla tajemnice soutěže Vesnice roku ing. Miroslava Tichá z Ministerstva pro místní rozvoj a druhý ing. Tomáš Machýček, ředitel soutěže Vesnice roku 2015. Zbývaly poslední vteřiny oficiálního času, ve kterých došlo k rozloučení s komisí písní „Veď mne dál, cesto má“.  Oficiální program představení Martínkova skončil a následovalo pár slov od porotců. Ti poděkovali za vše, co v Martínkově během čtvrtečního dopoledne mohli vidět. Pochválili upravenou náves a veřejné budovy i to, že se v tak malé obci koná překvapivé množství kulturních, sportovních a společenských akcí. Doba vyměřená naší obci na představení komisi sice uplynula, ale členové hodnotící komise zůstali s místními ještě několik dlouhých minut. Zpívalo se a tančilo, na tácech bylo přinášeno další a další občerstvení, a kdyby na komisi nečekal připravený autobus a povinnost odjezdu k hodnocení do další obce, jistě by se dopolední představení Martínkova protáhlo dlouho přes oběd. Komise odjet musela, téměř všichni, kdo se na představení obce podíleli a spousta dalších občanů a diváků však zůstali a při ochutnávkách různých druhů pochutin a popíjení rozmanitých nápojů hodnotili právě skončený ročník soutěže, b němž Martínkov získal titul „Vesnice Kraje Vysočina 2015“.