Oprava hřbitova

Zásadní změny proběhly v letošním roce na místním hřbitově. Nejdříve došlo k odstranění starých dlaždic na hlavní cestě a ta byla provedena z kamenné mozaiky. Členové a členky pěveckého sboru Jordán pak provedli nátěr fasády a koncem srpna zahájila stavební firma STABO MB práce na generální opravě obvodové zdi. Byly kompletně odstraněny omítky i rozpadající se hlava zdi z pálených cihel, zdivo bylo místně opraveno a opatřeno novou omítkou. Na závěr pak došlo i k provedení nového ukončení zdi z lícových cihel a nátěru omítek. Na práci v hodnotě necelý milion koruny získala obec dotaci ve výši 670.000,- Kč. Místo posledního odpočinku našich zesnulých tak dostalo zcela nový vzhled.