Pietní akt za Josefa Štefana

Každá obec má své více či méně významné rodáky a pak také významné osobnosti, které někdy v její historii v obci pobývaly. Stejně je tomu i v Martínkově, kde se narodil například významný spisovatel své doby Václav Kosmák, hudební skladatel František Bauer Martínkovský či dlouholetý ředitel kůru v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě Otto Albert Tichý. K nejvýznamnějším členům té druhé skupiny patří bývalý řídící učitel Josef Štefan. Narodil se 11. února 1909 v Prostějově a od roku 1939 působil na martínkovské škole. A právě zde se jako vlastenec, který se nesmířil s okupací protektorátu Čechy a Morava nacistickým Německem, tajně zapojoval do ilegální činnosti. Po atentátu na Reinharda Heydricha patřil díky tomu mezi stovky a tisíce dalších, které gestapo zatklo a uvěznilo. Někteří z nich měli to štěstí, že se i přes perzekuci a dlouholeté věznění dočkali konce druhé světové války, Josef Štefan mezi ně bohužel nepatřil. 18. června 1942 byl popraven v Kounicových kolejích v Brně.


Obec Martínkov ve spolupráci s armádou České republiky připravila při příležitosti 75. výročí  této smutné události na sobotu 24. června 2017 pietní vzpomínkový akt.  Ten začne před budovou bývalé školy ve 13:30 hod. Po zahájení a přivítání hostů bude následovat vystoupení vojenského historika plk. Eduarda Stehlíka, který ve svém projevu připomene hrdinné činy mnoha českých vlastenců včetně Josefa Štefana. Poté bude představena publikace, kterou při této příležitosti připravuje obec Martínkov, položení věnců a akt bude zakončen koncertem vojenské posádkové hudby. Od 16:00 hodin pak bude na návsi pokračovat vystoupení dechové hudby Horanka s Třebíče. Na tento pietní akt i na odpolední posezení u dechovky srdečně zveme všechny obyvatele našeho mikroregionu.