Zahradní slavnost v Domě sv. Antonína

Dne 17. 6. 2017 soubory Džbánek a Martínek vystupovaly na již deváté zahradní slavnosti v Domě sv. Antonína v Moravských Budějovicích. Společně s námi zde vystoupily i soubory Škrpálek a Škrpálníček z Moravských Budějovic. Všem návštěvníkům, jejichž řady tvořili především senioři, se všechna vystoupení líbila, a to i přes mírně ztížené podmínky pro tanec, které způsobil menší prostor na místním tanečním pódiu.