Strategický plán rozvoje obce

V příloze naleznete návrh Strategického plánu rozvoje obce Martínkov na období 2019 - 20123.