Jak bude otevřeno v prodejně a pohostinství?

Jak bude otevřeno v prodejně a pohostinství v posledních dnech roku 2019 naleznete v přílohách.