Placení poplatků převodem

Možnost platby poplatků za odvoz tuhého komunálního odpadu, stočné a poplatků ze psů v obci Martínkov:

 

Plátci předepsaných poplatků mohou využít bezhotovostní platby na účet obce.

Výše poplatků:

odvoz komunálních odpadů = 400,- Kč za obyvatele s trvalým pobytem v obci. Osvobozeny jsou děti, které v roce 2020 dosáhnou tří let věku (narozené 2017–2019). Za děti narozené v roce 2016 a dříve se poplatek hradí. Majitelé rekreačních objektů hradí poplatek ve výši 500,- Kč za objekt. 


stočné = poplatek ve výši 10,- Kč za obyvatele bez rozdílu věku. Majitelé rekreačních objektů poplatek nehradí.

poplatek ze psů = 50,- Kč za každého psa/fenu bez rozdílu věku zvířete.


Číslo účtu obce: 16320711/0100


Jako variabilní symbol prosím použijte kombinaci roku (2020) a popisného čísla objektu – trojciferné číslo. Například poplatek za dům č. 8 bude mít variabilní symbol 2020008, za dům č. 51 bude VS ve tvaru 2020051 a dům č. 144 2020144

Do zprávy pro příjemce prosíme uveďte jméno a příjmení plátce ´majitele nemovitostí.

 

Na případné dotazy či upřesnění odpovíme prostřednictvím e-mailu. Psát můžete na obec@martinkov.cz nebo telefonicky na čísle 724 508 837 nebo 725 101 388

 

V souvislosti s aktuálními opatřeními a vyhlášení nouzového stavu v České republice se posouvá splatnost poplatků do 31. května 2020.

 

 

                                                                                     Josef Pléha, starosta obce.