Oznámení o rozhodnutí OÚ Martínkov pro týden od 16. do 22. března 2020

Oznámení OÚ Martínkov v souvislosti s usnesením vlády č. 215 ze dne 16. 3. 2020, o přijetí krizového opatření spočívajícího v zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest a na základě doporučení Ministerstva vnitra České republiky bylo vydáno následující rozhodnutí:
V týdnu od 16. do 22. března 2020 se ruší úřední hodiny na OÚ Martínkov. Úřední hodiny tento týden nebudou ani v úterý, ani v pátek.
V souvislosti se zrušením úředních hodin se v tomto týdnu nebudou na pokladně vybírat platby za odvoz komunálního odpadu, stočné a poplatky za psy v hotovosti.Tyto platby lze provést bezhotovostním převodem na účet, bližší informace budou zveřejněny ještě dnes.
Termín úhrady místních poplatků se posouvá o jeden měsíc, tedy do 31. května 2020.
Je zrušeno veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se mělo konat v úterý 17. března 2020. O novém termínu (předpoklad v případě zrušení krizových opatření - platnost zatím do 24.3.2020) budou občané informováni prostřednictvím webových stránek, Fb profilu obce a místního rozhlasu.

V případě nutnosti se občané mohou obracet na vedení obce prostřednictvím e-mailů či telefonních kontaktů - vše uvedeno na www.martinkov.cz

Děkujeme za pochopení. Josef Pléha, starosta obce