Zákaz rozdělávání ohňů, kouření v lesích, používání pyrotechniky

Na území celého Kraje Vysočina je počínaje dnešním dnem až do odvolání zakázáno:

rozdělávání ohně a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,kouření (s výjimkou elektronických cigaret) v místech níže definovaných,používání pyrotechnických výrobků,používání jiných zdrojů zapálení (např. létající přání, lampióny, pochodně),spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,jezdit motorovými vozidly ve volné přírodě mimo silniční komunikace (toto ustanovení se nevztahuje na jízdu motorových vozidel, která jsou určena k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na poli a dále na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a stavbám pro individuální rekreaci).

Tento zákaz se vztahuje na místa, kterými jsou:

lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,suché travní porosty umožňující vznik a šíření požáru,plochy zemědělských kultur, které svým rostlinným charakterem umožňují vznik a šíření požáru,sklady pícnin, obilovin, slámy a úsušků a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich hranice.

Vedení Kraje Vysočina i Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina děkují veřejnosti za respektování opatření.