Nařízení Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě vydala mimořádné opatření při epidemii k zamezení dalšího šíření epidemie COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2:    S účinností ode dnešní půlnoci až do odvolání se na území Kraje Vysočina  s výjimkou  území obcí Jihlava, Telč a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost,  zakazuje  pohyb a pobyt všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének ve všech zdravotnických zařízeních a ve všech zařízeních sociálních služeb ( tj. i ambulance praktických lékařů, odborných lékařů a nelékařů, stomatologů, lůžkových zařízení, lékáren a výdejen zdravotního materiálu a na všech pracovištích poskytovatelů sociálních služeb) včetně návštěv dětských domovů a výchovných ústavů pro mládež.