Obnova obecního lesa v Martínkově

K další obnově obecního lesa došlo v obci Martínkov. Postupnou výsadbu nových sazenic provádíme již několik let, ovšem díky nutnému kácení v posledních letech je nová výsadba stále intenzivnější. Díky přemnožená lýkožrouta musely být vykáceny stovky vzrostlých smrků, další stromy padly za oběť vichřicím či silné námraze. V roce 2019 došlo k první etapě intenzivní obnovy, a to vysázením téměř 2,5 tisíce poloodrostků. V březnu letošního roku pak výsadba pokračovala na další vniklé mýtině. Do nově zřízené oplocenky bylo vysázeno 350 buků a 350 jedlí. Výsadba byla podpořena dotací z Fondu Vysočiny, program Hospodaření v lesích částkou ve výši 43.200,- Kč, přičemž celkové náklady činily téměř 90 tisíc.