Platba poplatků za komunální odpad

V příloze najdete návod, jak postupovat při úhradě poplatků za odvoz TKO, stočné a poplatek ze psů. Upřednostňujeme platbu převodem z účtu. Platit v hotovosti je možné v úředních hodinách: úterý 17:00 - 19:00, pátek 17:30 - 19:30.