Výsadba stromů

V rámci výzvy Státního fondu životního prostředí „Výsadba stromů“ byla v roce 2020 podána žádost o poskytnutí finančního příspěvku na výsadbu celkem 19 stromů v intravilánu obce. Na základě odborného posudku vypracovaného Ing. Miloslavem Trojanem šlo o celkem 8 listnatých stromů – lípa, javory, bříza a duby a dále 11 ovocných stromků. Poslední březnovou sobotu letošního roku došlo k jejich vysazení. Ke stromům budou ještě pořízeny zavlažovací vaky a dle podmínek dotačního programu musí obec zajistit pravidelnou péči. Což bereme jako samozřejmost, protože výsadbou nové zeleně chceme přispět ke zkvalitnění života v obci i zlepšení vzhledu jednotlivých stanovišť, kde byly stromy vysazeny. V příštích letech chystáme pokračování výsadby, ať již s podporou financí ze strany státu, či bez ní.