ROK ŽIVOTA V OBCÍCH KRAJE VYSOČINA

Kraj Vysočina ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova a Sdružení místních samospráv České republiky vyhlásil soutěž ROK ŽIVOTA  V OBCÍCH  KRAJE VYSOČINA. Tato soutěž je náhradou za zrušenou Vesnici roku, která se ani letos neuskuteční v souvislosti s protiepidemiologickými opatřeními. Soutěž má ukázat, Jak obce, samosprávy i sami občané zvládli řešení mimořádných situací a opatření. Zároveň má být důkazem toho, že ani přes různá omezení a nařízení se bohatý společenský a kulturní život v obcích přeci jen nevytratil. I v době pandemie se v pořádaly různé akce, nezastavily se investiční projekty obcí a jejich další rozvoj.

Hlasování veřejnosti bude možné od 26.4.2021 do 16.5.2021 na odkaze: www.kr-vysocina.cz/zivotvobci