Otevření nového dětského hřiště, fotbal, čarodějnický večer

Na sobotu 26. června 2021 přichystalo v Martínkově vedení obce a místní spolky hned několik akcí. Po dlouhých měsících, kdy byly téměř všechny aktivity kvůli omezením vlády zakázány, se odpoledne v areálu Na Výhoně sešlo několik desítek občanů. Nejdříve došlo k slavnostnímu otevření nového dětského hřiště, které bylo na jaře letošního roku vybudováno i díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Hostem odpoledního programu byla i poslankyně Parlamentu České republiky Ing. Monika Oborná, která ve své zdravici pochválila aktivitu obce a jejich občanů a vyjádřila radost nad tím, že se Martínkovu daří získávat finanční prostředky na dobrý projekty. Poté spolu se starostou a místostarostou obce přestřihla pásku a všem dětem popřála hodně krásných chvil a zážitků na nových herních prvcích. Právě pro děti byly díky členkám Sboru dobrovolných hasičů připraveny hry a soutěže při odpolední Čarodějnické stezce. Po ní následovalo fotbalové utkání svobodní – ženatí pořádané pod záštitou místního Sokola, kterému přihlíželo a fandilo mnoho diváků. Ti mohli vidět nejen místy perfektní přihrávky, zásahy brankářů i jiné pěkné fotbalové momenty, ale i humorné okamžiky. A večer došlo k zapálení čarodějnického ohně a posezení při dobrém jídle a pití. Na tvářích všech přítomných bylo znát, že si společné setkání po dlouhých měsících opravdu užili.