Turnaj v pétanquu

Obdržel jsem zprávu, že se v Martínkově uskutečnil první turnaj v pétanquu. Akce proběhla v tichosti a v posthodové atmosféře na tenisovém kurtu za sokolovnou. Kurt byl po dešti v ideálním stavu pro tuto hru a tomu odpovídala i úroveň předváděných výkonů.Některé z přiložených fotografií ukazují, že vzniklé sporné situace o vzdálenostech koulí od "prasátka" byly řešeny v klidu a s nadhledem.Uvádím ještě konečné umístění družstev, i když v tomto klání to není vůbec důležité.1.místo Reifovi2.místo Kapičák, Zach3.místo Zachová, Rolný4.místo ValíčkoviDokončení debat o sporných okamžicích jednotlivých utkání proběhly v místním hostinci v naprosté shodě všech účastníků.Mohu prozradit, že jsme se s organizátorem, Otou Reifem, domluvili, že v příštím roce se turnaj uskuteční znovu. Věřím, že už se tak stane na novém hřišti za sokolovnou.