starosta
Vážení návštěvníci, vítejte na internetových stránkách obce Martínkov. Není důležité, jakým přičiněním jste se zde ocitli, ale zda se sem budete rádi vracet. Přáli bychom si, aby Vaše návštěvy v Martínkově - ne-li osobní, pak alespoň virtuální - byly co nejčastější.
Josef Svoboda
starosta

Dokončena fasáda štítu sokolovny

Datum události: 
22. květen 2015

Před několika dny zazářila novotou fasáda budovy obchodu a pohostinství na martínkovksé návsi. Hned poté započaly práce na sokolovně, kde bylo plánem letošního roku opravit alespoň štít. To se i přes přestávky vynucené dešti zdárně podařilo a v pátek 22. května 2015 byly práce dokončeny, lešení demontováno a další objekt na martínkovské návsi ukázal svoji novou tvář. Bude-li dostatek finančních prostředků, rozjedou se na podzim letošního, nebo na jaře příštího roku i práce na dalších stranách sokolovny.

 

       

Nová fasáda prodejny a pohostinství

Od poloviny dubna letošního rou měli všichni zákazníci martínkovské prodejny a pohostinství poněkud ztížený přístup do těchto provozoven. Zejména se museli vyhýbat lešení, ze kterého pracovníci stavební firmy prováděli zateplení čelní a boční stěny objektu. Po otlučení původního keramického soklu byly provedeny nezbytné opravy poškozených omítek a poté došlo k vlastní montáži izolačních polystyrenových desek. Dle technologického postupu zateplovacího systému byly izolanty připevněny trnovými hmoždinkami a poté provedena zpevňující vrstva stěrky s vloženou tkaninou. Po jejím vyschnutí pak došlo k vlastní realizaci finální vrstvy fasády – silikátové omítky. Původně šedivá budova tak dostala nový modernější vzhled, další dvě strany budou zatepleny v příštím roce. Na realizaci zateplené fasády byla podána žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny.

          

DUATLON - seznam přihlášených k 20. 5. 2015

Datum události: 
23. květen 2015

V příloze najdete seznam přihlášených na 10. ročník Martínkovského duatlonu. Soubor bude aktualizován téměř denně po 22. hodině.

PřílohaVelikost
propozice.pdf349,98 KB
seznam přihlášených.xls79,5 KB

Nabídka podnikatelům

Obecní úřad nabízí všem podnikatelským subjektům a živnostníkům se sídlem v Martínkově možnost prezentace a zveřejnění kontaktů na internetových stránkách obce. Do sekce „Podnikatelé v obci“ můžeme zařadit u každého zájemce jméno či název firmy, obor podnikání či živnosti, telefonní a e-mailové kontakty. Dále je možno přidat krátký popis činnosti uvedeného podnikatele nebo odkaz na vlastní internetové stránky. Zájemci z řad podnikatelů a živnostníků mohou o zveřejnění údajů o své činnosti požádat na Obecním úřadě, nebo kontakty a informace ke zveřejnění zaslat na e-mail: pleha.josef@seznam.cz

Přihláška do soutěže "Vesnice roku 2015"

V roce 2012 se obec Martínkov poprvé přihlásila do soutěže „Vesnice roku“. Tato soutěž je pořádána od roku 1996 a mezi její vyhlašovatele patří Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Svaz měst a obcí ČR, Společnost místních samospráv, Ministerstvo kultury a další organizace.

 

Hned první ročník účasti v soutěži (2012) nám přinesl ocenění v podobě „Bílé stuhy“, která je udělována za práci s dětmi a mládeží. V roce 2013 obdržel Martínkov „Cenu naděje pro živý venkov“, takzvanou Duhovou stuhu.

Obec pořídila kompostéry na bioodpad

Od 1. dubna letošního roku mají obce zákonnou povinnost zajistit třídění biologicky rozložitelného odpadu. V Martínkově je již léta možnost ukládat tento typ odpadu do velkoobjemového kontejneru, který je určen především pro větší množství rostlinných zbytků – např. větve stromů, větší množství trávy a podobně. V roce 2014 přibyly na stanoviště kontejnerů pro tříděné odpady i nádoby na bioodpad, obec navíc podala žádost na příspěvek z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu „Bioodpady 2014“.

Čistá Vysočina

Datum události: 
13. duben 2015

Akce na úklid okolí krajských komunikací a ostatních veřejných prostor s názvem „Čistá Vysočina“ se pořádá od roku 2007. Pravidelně so do ní zapojují členové různých zájmových a společenských organizací, žáci škol, a další občané z řad dobrovolníků. Zajištění akce ve smyslu dodání a odvozu pytlů s odpadky má na starosti Správa a údržba silnic. V letošním roce se k mnoha dalším uklízecím skupinám z celého kraje přidalo i 35 občanů Martínkova, kteří vyčistili příkopy silnice třetí třídy od Domamile ke křižovatce se státní silnicí a okolí autobusových zastávek u silnice I/38.

 

Úklid v pondělí 13. dubna 2015 zorganizovali členové martínkovského Sboru dobrovolných hasičů, kteří po jeho dokončení připravili pro všechny účastníky malé pohoštění. V celém kraji se do akce „Čistá Vysočina“ zapojilo přes 22 tisíc občanů všeho věku, kteří sesbírali několik desítek tun odpadků. Svým postojem ukázali, že na rozdíl od „znečišťovatelů“ jim na stavu přírody a krajiny v okolí svých bydlišť záleží.

Sokolovna zazáří novotou

Členové Tělocvičné jednoty Sokol Martínkov na letošní valné hromadě svým usnesením rozhodli, že výbor jednoty má zajistit provedení opravy fasády sokolovny ze strany návsi. V uplynulých letech změnily svoji podobu kostel i budova Obecního úřadu, letos dochází k provedení části fasády sousedící budovy prodejny s pohostinstvím. Je tedy načase, aby se i sokolovna zbavila své „šedi“ a martínkovskou náves oživil další opravený objekt. Vzhledem k omezenému stavu financí dojde zatím pouze k nové fasádě na štítu budovy, v následujících letech by místní Sokolové rádi pokračovali i na bočních stěnách. Vše bude záležet na tom, zda se podaří zajistit dostatek finančních prostředků. Přípravné práce se již rozbíhají, nejprve bude nutno provést novou přípojku elektrické energie do objektu, aby mohl být zrušen vzduchem vedený kabel s pojistkovou skříní. Hned poté dojde ke stavbě lešení a vlastnímu provedení nové fasády. Práce by dle plánu měly být hotovy v průběhu měsíce května 2015.

Zateplení budovy prodejny a pohostinství

Budova prodejny a pohostinství v Martínkově byla vybudována v letech 1978 – 1982 v takzvané akci „Z“ na bývalém hřišti vedle místní sokolovny. Od jejího otevření ji provozovala tehdejší Jednota Moravské Budějovice, která se ovšem v roce 1996 rozhodla provoz ukončit. Objekt za částku 800.000,- Kč odkoupila obec Martínkov a od té doby ji pronajímá podnikatelům v obchodě a hostinské činnosti.

Rekonstrukce sociálních zařízení v budově OÚ

V předcházejících dvou letech byly v budově Obecního úřadu v Martínkově postupně zrekonstruovány vnitřní prostory kanceláře, zasedací místnosti, knihovny, horní prostory pro pořádání výstav a schůzí a chodba se schodištěm.

Výsledky VII. Martínkovského koštu pálenek

V sobotu 21. března 2015 uspořádala Tělocvičná jednota Sokol Martínkov VII. ročník koštu pálenek. V příloze jsou výsledky koštu - celkové, výsledky po jednotlivých kategoriích i prezentace vyhlášení.

PřílohaVelikost
Košt pálenek 2015 prezentace.pdf363,26 KB
Vítězné vzorky 2015.pdf130,19 KB
Celkové výsledky 2015.pdf243,52 KB
Kategorie IV.pdf129,7 KB
Kategorie III.pdf139,08 KB
Kategorie II.pdf133,95 KB
Kategorie I.pdf142,63 KB